Договір

щоб все було ясно

Загальні положення

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією ФОП “Водяний Тарас Богданович”

Предмет договору

 • Виконавець бере на себе зобов’язання по виконанню робіт відповідно до Технічних Завдань, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.
 • Додаткові роботи, які не були погоджені Сторонами і не зазначені в Технічному Завданні, оплачуються Замовником окремо.
 • До цього Договору може бути укладено декілька Технічних Завдань.
 • По завершенні робіт Виконавець передає Замовнику всі права на використання розробленого дизайну, а також зберігає за собою право публікувати результат роботи зі всіма створеними концепціями в своєму портфоліо. Виконавець має право на публікацію та опис процесу виконання завдання, для популяризації своєї діяльності.

Права та обов’язки сторін

Виконавець зобов’язаний:

 • виконати роботи в терміни, обговорені в Технічному завданні;
 • на вимогу Замовника інформувати про хід виконання цього Договору;

Виконавець має право:

 • виконати і здати результат робіт Замовнику достроково;
 • запрошувати у Замовника додаткову інформацію, необхідну для повного і якісного виконання робіт за даною угодою і призупинити роботу до її отримання;

Замовник зобов’язаний:

 • сплатити вартість наданих послуг (робіт) на умовах та в строк, Технічним завданням. Сума внесеної передоплати (завдатку) не підлягає поверненню;

2.4. Замовник має право:

 • в будь-який час перевіряти хід і якість роботи, що виконується Виконавцем, не втручаючись в його діяльність;
 • в будь-який час до здачі йому результату робіт відмовитися від виконання цього Договору, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни, пропорційно частині виконаних робіт в відсотковому співвідношенні від загального обсягу.

Вартість робіт та порядок оплати

 • вартість послуги розраховується індивідуально з розрахунку $15/год роботи агенції.
 • оплата здійснюється в об’ємі та згідно етапів прописаних в технічному завданні.
 • оплата здійснюється в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
 • оплата може здійснюватись за допомогою платіжної стистеми LiqPay шляхом виставлення інвойса клієнту.

Відповідальність сторін

 • у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором, винна Сторона несе відповідальність, передбачену договором і законодавством України.
 • виконавець не відповідає за зміст інформації, наданої Замовником.
 • всі суперечки, пов’язані з виконанням умов цього договору, не врегульовані сторонами шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження позивача.
Loading...